2 marca 2017

Gimnazjum

Co daje nauka w Społecznym Gimnazjum STO?
Przede wszystkim bardzo solidne przygotowanie do egzaminów końcowych – nie przypadkiem nasza szkoła wielokrotnie zajmowała pierwsze miejsce w gminie i jedno z najlepszych w województwie!

Na poziom nauczania w naszym Gimnazjum wpływ ma wiele czynników, np.:
– sprawdzona kadra nauczycielska,
– zwiększona liczba godzin z części przedmiotów (m.in. z języków obcych, języka polskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii),
– niewielkie zespoły klasowe (do 17 osób),
– podział na grupy ze względu na stopień zaawansowania językowego,
– zajęcia z native speakerem
– bardzo przyjazna atmosfera,
– dobrze wyposażone klasy (m. in. pracownia komputerowa, pracownia przyrodnicza, profesjonalna pracownia plastyczna, sala audiowizualna),
– działalność różnorodnych kół zainteresowań (np. polonistyczne, teatralne, plastyczne, matematyczne, językowe, szachowe itd.), a także inne przedmiotowe,
– możliwość uczestnictwa w licznych wycieczkach oraz „zielonej szkole”,
– specjalny kurs podsumowujący przed egzaminem gimnazjalnym.

Dzięki temu nasi uczniowie uzyskują nie tylko bardzo dobre wyniki na egzaminie, ale także zajmują wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Ich sukcesy to nie przypadek ani efekt korepetycji, ale wynik solidnej i konsekwentnej pracy w szkole.

Skip to content