Turniej wiedzy o CZERNIAKU

Czerniak to nowotwór złośliwy skóry. Mimo swojej agresywności w niezaawansowanym stadium w 90% przypadków możliwy do wyleczenia, ale również spory odsetek chorych rocznie umiera z powodu tej choroby… Stąd też co roku w maju odbywa się Tydzień Świadomości Czerniaka, który ma upowszechnić wiedzę dotyczącą tej choroby oraz zachęcić społeczeństwo do przestrzegania podstawowych zasad ochrony przed tym nowotworem.
W ramach podsumowania programu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki czerniaka „Znamię! Znam je?” w naszej szkole odbył się „Turniej Wiedzy o Czerniaku”, w którym uczestniczyli gimnazjaliści z STO. Świadomość Polaków na temat tego nowotworu jest wciąż niska, jak się jednak okazało, nie było pytania, z którym nasi uczniowie by sobie nie poradzili. Śmiało można stwierdzić, że każdy uczestnik dzisiejszego konkursu jest zwycięzcą, ponieważ posiada wiedzę, która może w przyszłości uchronić zdrowie, a nawet życie…
Patronat merytoryczny nad programem objęły: Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej działająca pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Organizatorami przedsięwzięcia w naszym województwie są Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Fundacja „Gwiazda Nadziei”, a w ZSO STO w Kluczborku Pani mgr Justyna Socha-Zalewska.

Skip to content