10 kwietnia 2017

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. 01.09.2016 r.(czwartek) –  rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.
 2. 15.09.2016 r.( czwartek) –  spotkanie rodziców z wychowawcami klas.
 3. 08.11.2016 r.(wtorek) – poinformowanie rodziców uczniów ZSO STO o pierwszych wynikach w nauce i bieżących sprawach wychowawczych.
 4. 22.12. 2016 r.(czwartek) – poinformowanie rodziców uczniów ZSO STO o przewidywanych ocenach za pierwszy semestr.
 5. 23.12.2016 r. – 31.12.2016 r. – zimowa przerwa świąteczna.
 6. 13.01.2017 r.(piątek) – konferencja klasyfikacyjna uczniów ZSO STO za pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 7. 16.01.2017 r. (poniedziałek) – przekazanie przez wychowawców klas  informacji dla rodziców z zatwierdzonymi ocenami za pierwsze półrocze.
 8. 15.01.2017 r. –  koniec pierwszego półrocza roku szkolnego 2016/2017.
 9. 13.02.2017 r. –  26.02.2017 r. – ferie zimowe.
 10. 16.03.2017 r. (czwartek) – zapoznanie Rady Nauczycieli z procedurami przeprowadzania
  i organizowania egzaminów zewnętrznych w ZSO STO.
 11. 23.03.2017 r. (czwartek) – poinformowanie rodziców uczniów o wynikach w nauce
  i bieżących spraw wychowawczych.
 12. 13.04.2017 r. – 18.04.2017 r. – wiosenna przerwa świąteczna.
 13. 11.04.2017 r. – ( wtorek) – przekazanie informacji rodzicom uczniów z klasy III LO
  o przewidywanych ocenach za rok szkolny 2016/2018.
 14. Termin egzaminu gimnazjalnego :

a) część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)

–   z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

–   z zakresu języka polskiego – godz. 11:0

b) część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

–   z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

–   z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

–   na poziomie podstawowym – godz. 9:00

–   na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Przekazanie przez OKE zaświadczeń do szkół: 23.06.2017 r.           

 1. 26.04.2017 r.(środa) – konferencja klasyfikacyjna uczniów kl. III LO za rok szkolny 2016/2017.

Sprawy bieżące i organizacyjne szkoły.

 1. 28.04.2017 r.(piątek) – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy maturalnej.
 2. Poczynając od 04.05 2017 r. do 23.05.2017 r. – egzamin maturalny. Przekazanie przez OKE świadectw do szkół  30.06.2017 r.
 3.  06.06.2017 r.(wtorek) – poinformowanie rodziców uczniów ZSO STO o przewidywanych ocenach za rok szkolny 2016/2017.
 4. 20.06.2017 r.(wtorek) – konferencja klasyfikacyjna uczniów ZSO STO za rok szkolny 2016/2017.
 5. 23.06.2017 r.(piątek) – zakończenie roku szkolnego 2016/2017:
  22.06.2017 r.(czwartek) – szkoła podstawowa I- III- godz.1100;  kl. IV- VI – godz. 14 00 23.06.2017 r.(piątek) – gimnazjum  i liceum- godz.1000.
 6. 27.06.2017 r.(wtorek) – podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły za rok szkolny  2016/2017.
 7. Dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2010 roku w sprawie organizacji roku  szkolnego (Dz. U. nr 186 poz.1245 ):
 1. w szkole podstawowej:

– 31.10. 2016r. (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć ( dzień przed Wszystkimi Świętymi)

– 11.11.2016 r. (piątek) – Święto Niepodległości, dzień wolny od zajęć,

– 06.01.2017 r. (piątek) – Święto Trzech Króli, dzień wolny od zajęć,

– 19- 21.04.2017 r. (środa, czwartek, piątek) –  egzamin gimnazjalny, zajęcia opiekuńcze,

– 02.05.2017 r. (wtorek) – dzień wolny od zajęć po odpracowaniu 14.10.2016 r.

– 03.05.2017 r. (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja, dzień wolny od zajęć,

– 04- 05.05.2017 r. (czwartek, piątek)- część pisemna egzaminu maturalnego, dni wolne od zajęć,

– 15.06.2017 r. (czwartek) – Boże Ciało, dzień wolny od zajęć,

– 16.06.2017 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć,

 1. w gimnazjum:

– 31.10. 2016r. (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć ( dzień przed Wszystkimi Świętymi)

– 11.11.2016 r. (piątek) – Święto Niepodległości, dzień wolny od zajęć,

– 06.01.2017 r. (piątek) – Święto Trzech Króli, dzień wolny od zajęć,

– 19 – 21.04.2017 r. (środa, czwartek, piątek) –  egzamin gimnazjalny, dni wolne,

– 02.05.2017 r. (wtorek) – dzień wolny od zajęć po odpracowaniu 14.10.2016 r.

– 03.05.2017 r. (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja, dzień wolny od zajęć,

– 04- 05.05.2017 r. (czwartek, piątek)- część pisemna egzaminu maturalnego, dni wolne od zajęć,

– 15.06.2017 r. (czwartek) – Boże Ciało, dzień wolny od zajęć,

– 16.06.2017 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć po odpracowaniu 08.04.2017 r.

 1. w liceum:

– 31.10. 2016r. (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć ( dzień przed Wszystkimi Świętymi)

– 11.11.2016 r. (piątek) – Święto Niepodległości, dzień wolny od zajęć,

– 06.01.2017 r. (piątek) – Święto Trzech Króli, dzień wolny od zajęć,

– 19- 21.04.2017 r. (środa, czwartek, piątek) –  egzamin gimnazjalny, dni wolne,

– 02.05.2017 r. (wtorek) – dzień wolny od zajęć po odpracowaniu 14.10.2016 r.

– 03.05.2017 r. (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja, dzień wolny od zajęć,

– 04 – 05.05.2017 r. (czwartek, piątek)- część pisemna egzaminu maturalnego, dni wolne od zajęć,

– 15.06.2017 r. (czwartek) – Boże Ciało, dzień wolny od zajęć,

– 16.06.2017 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć

 

24.    Prezentacja  projektów gimnazjalnych – 08.04.2017 r. (sobota)