10 kwietnia 2017

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

HAMONOGRAM PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 (wersja PDF tutaj)

 1. 04.09.2017 r.(poniedziałek) –  rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.
 2. 07.09.2017 r.(czwartek) –  spotkanie rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego z wychowawcami klas.
 3. 14.09.2017 r. (czwartek) – spotkanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z wychowawcami klas.
 4. 09.11.2017 r.(czwartek) – poinformowanie rodziców uczniów ZSO STO o pierwszych wynikach w nauce i bieżących sprawach wychowawczych.
 5. 20.12. 2017 r.(środa) – poinformowanie rodziców uczniów ZSO STO o przewidywanych ocenach za pierwszy semestr.
 6. 23.12.2017 r. – 31.12.2017 r. – zimowa przerwa świąteczna.
 7. 11.01.2018 r.(czwartek) – konferencja klasyfikacyjna uczniów ZSO STO za pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 8. 14.01.2018 r. – koniec pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018.
 9. 15.01.2018 r. – 28.01.2018 r.ferie zimowe.
 10. 15.03.2018 r. (czwartek) – zapoznanie Rady Nauczycieli z procedurami przeprowadzania
  i organizowania egzaminów zewnętrznych w ZSO STO.
 11. 22.03.2018 r. (czwartek) – poinformowanie rodziców uczniów o wynikach w nauce
  i bieżących spraw wychowawczych.
 12. 29.03.2018 r. – 03.04.2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna.
 13. 11.04.2018 r. – (środa) – przekazanie informacji rodzicom uczniów z klasy III LO
  o przewidywanych ocenach za rok szkolny 2017/2018.
 14. Termin egzaminu gimnazjalnego :

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

–   z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

–   z zakresu języka polskiego – godz. 11:0

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

–   z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

–   z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

–   na poziomie podstawowym – godz. 9:00

–   na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Przekazanie przez OKE zaświadczeń do szkół: 15.06.2018 r.           

 1. 25.04.2018 r.(środa) – konferencja klasyfikacyjna uczniów kl. III LO za rok szkolny 2017/2018
 2. 27.04.2018 r.(piątek) – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy maturalnej.
 3. Poczynając od 04.05 2018 r. do 23.05.2018 r. – egzamin maturalny.
 4. Przekazanie przez OKE świadectw do szkół  03.07.2018 r.
 5.  04.06.2018 r.(poniedziałek) – poinformowanie rodziców uczniów ZSO STO o przewidywanych ocenach za rok szkolny 2017/2018.
 6. 18.06.2018 r.(poniedziałek) – konferencja klasyfikacyjna uczniów ZSO STO za rok szkolny 2017/2018.
 7. 22.06.2018 r.(piątek) – zakończenie roku szkolnego 2017/2018:
  21.06.2018 r.(czwartek) – szkoła podstawowa I- III- godz.1100;  kl. IV- VI – godz. 14 00 22.06.2018 r.(piątek) – gimnazjum  i liceum- godz.1000.
 8. 26.06.2018 r.(wtorek) – podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły za rok szkolny  2017/2018.
 9. Dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2010 roku w sprawie organizacji roku  szkolnego (Dz. U. nr 186 poz.1245 ):
 1. w szkole podstawowej:

– 18-20.04.2018 r. (środa, czwartek, piątek) – egzamin gimnazjalny, zajęcia opiekuńcze,

– 02.05.2018 r. (środa) – zajęcia opiekuńcze,

– 04.05.2018 r. (piątek) – część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego, dzień wolny od zajęć,

– 07-08.05.2018 r. (poniedziałek, wtorek) – część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki i języka angielskiego, dni wolne od zajęć,

– 01.06.2018 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć.

 1. w gimnazjum:

– 18-20.04.2018 r. (środa, czwartek, piątek) – egzamin gimnazjalny, zajęcia opiekuńcze,

– 02.05.2018 r. (środa) – zajęcia opiekuńcze,

– 04.05.2018 r. (piątek) – część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego, dzień wolny od zajęć,

– 07-08.05.2018 r. (poniedziałek, wtorek) – część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki i języka angielskiego, dni wolne od zajęć,

– 01.06.2018 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć.

 1. w liceum:

– 18-20.04.2018 r. (środa, czwartek, piątek) – egzamin gimnazjalny, zajęcia opiekuńcze,

– 02.05.2018 r. (środa) – zajęcia opiekuńcze,

– 04.05.2018 r. (piątek) – część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego, dzień wolny od zajęć,

– 07-08.05.2018 r. (poniedziałek, wtorek) – część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki i języka angielskiego, dni wolne od zajęć,

– 01.06.2018 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć.

24.    Prezentacja  projektów gimnazjalnych – 07.04.2018 r. (sobota)