#ErasmusPlus

Nauczyciele Społeczne Liceum STO w Kluczborku szkolą się 😊
Tym razem w #Gruzja
Temat, a raczej tematy to rozwijanie kompetencji osób pracujących z młodzieżą poprzez uczenie się formalne i pozaformalne, wspierające zaangażowanie młodzieży w życie obywatelskie.
“Developing competences of Youth Workers through Formal and Non-formal learning to support youth engagement in Civic Life”
* Zajęcia związane z budowaniem zespołu
* Odgrywanie ról
* Edukacja pozaformalna
* Edukacja formalna
* Edukacja nieformalna
Pani Anno czekamy na nowe inspiracje i życzymy owocnego pobytu ❤
Skip to content