Kacper Sychla – stypendystą Stypendium Prezesa Rady Ministrów!

Gratulacje dla Kacpra Sychli – stypendysty Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższe osiągnięcia oraz jednej z najwyższych średnich ocen w szkole!
Z wielką radością pragniemy podzielić się wspaniałą wiadomością – Kacper Sychla, uczeń klasy 3a Społeczne Liceum STO w Kluczborku został uhonorowany stypendium ufundowanym przez Prezesa Rady Ministrów!
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się we wtorek, 28 listopada, w Miejskim Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
Serdecznie gratulujemy Kacprowi oraz wszystkim stypendystom tego zaszczytnego wyróżnienia. Jesteśmy dumni z talentów i osiągnięć naszych uczniów, które są owocem ich ciężkiej pracy i pasji!
Niech to stypendium będzie dla Kacpra dodatkowym impulsem do dalszego rozwoju i osiągania wybitnych celów! #Stypendium #SukcesEdukacyjny #DumaSzkoły #RozwójOsobisty
Skip to content