11 kwietnia 2017

Lektury

CZAS (na) KSIĄŻKI

 Kto czyta książki, żyje podwójnie.
                                           Umberto Eco

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
                                                                                   Monteskiusz

Książki to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość wymyśliła.                                          

                                                                                  Wisława Szymborska

Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książki.
                                                                  Andrzej Frycz-Modrzewski

Czytanie jest to odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.
Jarosław Iwaszkiewicz

Aforyzmów i złotych myśli, dotyczących książek i ich miłośników doprawdy nie brakuje. Wszystkie mogą okazać się źródłem inspiracji, stanowiących o wartości czytania. Naszym celem nie jest jednak moralizowanie i usilne zmuszanie do czytania ucznia uciekającego przed książkami – ale jedynie (a może aż?) zaproszenie w podróż – ze słowami, które mogą nadać życiu SENS i TREŚĆ. Czy LEKTURY SZKOLNE spełniają taką rolę? Nim kategorycznie odpowiesz „nie”, spróbuj najpierw zapoznać się z propozycją, porównaj, przeczytaj, choćby tylko dla uzyskania odpowiedzi, że „ta książka – to nie moja bajka”. Ocenianie książki po okładce to naprawdę za mało, by skazywać i książkę, i pisarza na wieczne unicestwienie, tym bardziej, że wybór jest wręcz nieograniczony, a światowy rynek książki może zaspokoić wszelkie gusta czytelnicze. Biblioteki i księgarnie często drżą od ilości zbiorów – i tych klasycznych, i tych które występują pod hasłem bestsellerów…, więc nie mamy powodu, by powiedzieć: „Nie ma(m) co czytać”. Ważne, by poszukiwać tekstu, który spowoduje w nas poruszenie, uruchomi wyobraźnię, skłoni do refleksji, zatrzyma, wzbogaci, przewartościuje, zmieni.  Wystarczy odrobina chęci, ciekawości, otwartości, by wejść w słowa i udać się w jedną z najpiękniejszych podróży. Jesteś gotów? Każda książka to inny świat, który na CIEBIE – czeka.

KLASA I

POZIOM PODSTAWOWY

TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI

 1. Sofokles Król Edyp
 2. Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśń nad Pieśniami, Księga Hioba, Apokalipsa św. Jana)
 3. Bogurodzica
 4. Lament świętokrzyski
 5. Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny, psalmy
 6. Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety
 7. William Shakespeare Hamlet

TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI  LUB W CZĘŚCI

 1. Wybór mitów
 2. Dzieje Tristana i Izoldy (całość)
 3. Miguel de Cervantes Don Kichot (fragmenty)
 4. Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki (fragmenty)
 5. Ignacy Krasicki – wybrana satyra

INNE

 1. Wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego)
 2. Homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 r. w Warszawie na Pl. Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne

KLASA I

POZIOM ROZSZERZONY

TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI

 1. Horacy – wybrane liryki
 2. Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki)
 3. Poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn)

TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI

 1. Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok)
 2. Wybrany esej Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej
 3. Dante Alighieri Boska komedia (fragment)
 4. Zbigniew Herbert – wybrany esej

INNE

 1. Wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Orsona Wellesa)
 2. Spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku
 3. Stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika

KLASA II

POZIOM PODSTAWOWY

TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI

 1. Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność)
 2. Adam Mickiewicz Dziady cz. III                                                                                   
 3. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
 4. Juliusz Słowacki – wybrane wiersze
 5. Cyprian Norwid – wybrane wiersze
 6. Bolesław Prus Lalka
 7. Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
 8. Joseph Conrad Jądro ciemności
 9. Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze
 10. Stanisław Wyspiański Wesele

 TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI

 1. Adam Mickiewicz Dziady cz. IV (całość)
 2. Juliusz Słowacki Kordian (całość)

INNE

 1. Wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego)
 2. Homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 r. w Warszawie na Pl. Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne

KLASA II

POZIOM ROZSZERZONY

TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI

 1. Johann Wolfgang Goethe Król Olch
 2. Zygmunt Krasiński Nie-Boska Komedia
 3. Honoriusz Balzak Ojciec Goriot lub Gustaw Flaubert Pani Bovary

 TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI

 1. Johann Wolfgang Goethe Faust (fragment)
 2. Czesław Miłosz Żegnajcie wyspy!

INNE

 1. Wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Orsona Wellesa)
 2. Spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku
 3. Stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika

KLASA III

POZIOM PODSTAWOWY

TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI

 1. Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
 2. Joseph Conrad Jądro ciemności
 3. Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze
 4. Stanisław Wyspiański Wesele
 5. Władysław Reymont Chłopi (tom I – Jesień)
 6. Stefan Żeromski Przedwiośnie
 7. Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze
 8. Jarosław Iwaszkiewicz Panny z Wilka
 9. Zofia Nałkowska Granica
 10. Franz Kafka Proces
 11. Bruno Schulz Sklepy cynamonowe
 12. Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie
 13. Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Miron Białoszewski Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak – wybrane wiersze
 14. Sławomir Mrożek Tango

TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI

 1. Witold Gombrowicz Ferdydurke (całość)
 2. Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem (całość)
 3. Gustaw Herling-Grudziński Inny świat (fragmenty)
 4. Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem (fragmenty)

INNE

 1. Wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego)
 2. Homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 r. w Warszawie na Pl. Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne

KLASA III

POZIOM ROZSZERZONY

TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI

 1. Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
 2. Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy
 3. Gustaw Herling-Grudziński Wieża
 4. Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata
 5. Albert Camus Dżuma lub Vladimir Nabokov Pnin
 6. Wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż na poziomie podstawowym)

TEKSTY POZNAWANE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI

 1. Leszek Kołakowski – wybrany esej
 2. Ryszard Kapuściński – wybrany esej
 3. Witold Gombrowicza Dzienniki (fragment)
 4. Jan Paweł II Tryptyk Rzymski (fragment)

INNE

 1. Wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Orsona Wellesa)
 2. Spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku
 3. Stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika
Skip to content