LESZEK MONIAKOWSKI – STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW!

LESZEK MONIAKOWSKI – czy trzeba dodawać coś więcej? Jedynie odpowiedź – o kolejnym sukcesie ucznia, wynikającym z wzorowej postawy, sumiennej nauki, wyrazistej pasji i czegoś, co powszechnie ujmuje się jako nieprzeciętną osobowość. Jeśli jeszcze do tej mieszanki talentów dodamy mądrość i prawdziwie wyjątkowego młodego człowieka – mamy właśnie szkic porteru zdolnego Licealisty, LESZKA MONIAKOWSKIEGO.

Wobec powyższego – z prawdziwą dumą i podziwem pragniemy przekazać wiadomość o  kolejnym sukcesie Leszka, który właśnie otrzymał zaszczytny tytuł – STYPENDYSTY PREZESA RADY MINISTRÓW!

Dla tych, którzy pragną więcej informacji – z radością przekazujemy, że aby znaleźć się w gronie stypendystów – należy „tylko” otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, a także wykazywać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki,               a w pozostałych, wyniki co najmniej dobre. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów… trzeba być LESZKIEM MONIAKOWSKIMJ

GRATULACJE!

– na TWOJE LESZKU i RODZICÓW ręce

składają

Dyrekcja i Rada Nauczycieli STO

PS My mamy to szczęście, że znamy również wiele innych talentów Leszka, choćby … w serwowaniu kawy i ciastekJ Stypendium za to nie przyznajemy, ale napiwki w postaci uśmiechu – po tysiąckroć – tak!

 

 

Skip to content