LESZEK MONIAKOWSKI – w DESZCZU NAGRÓD

Ostatni tydzień listopada obfituje nie tylko w wyjątkowe chwile, ale także stanowi dobrą wróżbę dla kolejnych edukacyjnych działań, uwidocznionych najpiękniej w postawie tak wybitnego Licealisty, jakim jest niewątpliwie LESZEK MONIAKOWSKI. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy poszczycić się Uczniem, którego pracowitość, talent, potencjał, ale               i sama osobowość stanowią źródło zachwytów, jak i najwyższego uznania.

Fakty przemawiają same, wystarczy nadmienić, iż 28 listopada  2018 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. F. Chopina w Opolu miała miejsce wyjątkowa uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym  Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej, w której naszą STO–wską Gwiazdą był… oczywiście LESZEK MONIAKOWSKI. A teraz, prosimy wyobrazić sobie naszą reakcję w kolejnym dniu, gdy 29 listopada dowiedzieliśmy się, że Leszek otrzymał również stypendium z funduszu stypendialnego „STO-wskie Talenty” Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Edwarda Wieczorka w Warszawie za wybitne osiągnięcia w nauce  i rozwijanie zainteresowań!

Co warte podkreślenia, pochwały pod adresem Leszka nie są chwilowym uznaniem, ale wynikiem wieloletniej nauki Ucznia nad samym sobą, ze wsparciem Osób, które zawsze w Niego wierzyły, dając mu możliwości rozwijania Swoich talentów i zainteresowań. Wszyscy wiemy, że aby być nagradzanym – trzeba najpierw poprzeć Swoje działania czymś więcej niż tylko rutynowe wykonywanie zadań. Cieszymy się, że na Leszka, tak zasłużenie – spłynął deszcz nagród. To nasz ZŁOTY CHŁOPAK

Dyrekcja i Rada Nauczycieli  ZSO STO

 

 

Skip to content