Niezwykły sukces Magdy!

Gratulujemy serdecznie Magdzie z klasy II SLO STO!!! Znamy już wyniki pracy badawczej „BIORÓŻNORODNOŚĆ POŻYTKÓW PSZCZELICH NA WYBRANYCH TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ KLUCZBORKA”, której autorem jest nasza licealistka- MAGDALENA KONIECZNA, o której sukcesie już niedawno pisaliśmy. Cieszymy się ogromnie wiadomością otrzymaną właśnie z Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej w Warszawie, że ta utalentowana, pracowita i ambitna uczennica SLO STO w Kluczborku nie tylko uzyskała jeden z najwyższych wyników na tym poziomie olimpiady, ale także pozytywną ocenę formalną, a co za tym idzie została ostatecznie zakwalifikowana do zawodów II stopnia!!! Trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnym etapie!

Skip to content