13 kwietnia 2017

O szkole

U NAS NIE MA SCHEMATÓW, LECZ JEST STO MOŻLIWOŚCI!

W naszym liceum od 1996 roku z bardzo dobrym skutkiem przygotowujemy młodych ludzi do egzaminu maturalnego i studiów! System, jaki obowiązuje obecnie w całej Polsce, my znamy dobrze, bo działamy według niego od początku istnienia szkoły.

Nasze liceum pozwala stworzyć indywidualny profil nauki w oparciu o przedmioty rekrutacyjne na wyższe uczelnie. Zatem profil ucznia składa się z:
– przedmiotów obowiązkowych realizowanych w zakresie podstawowym,
– z dwóch lub trzech przedmiotów prowadzonych w zakresie rozszerzonym,
– a także z  języków obcych, przy czym:
* w naszym liceum wiodącym jest język angielski, który wszyscy uczniowie realizują  na poziomie rozszerzonym ze zwiększoną liczbą godzin i z podziałem na grupy z uwzględnieniem poziomu zaawansowania językowego,
* natomiast drugi język: niemiecki lub francuski do wyboru, prowadzony jest na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Istnieje również możliwość wyboru języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Dopełnieniem każdego, indywidualnego profilu są przedmioty uzupełniające:

– INFORMATYKA W 3D wykorzystująca nowoczesne technologie i języki programowania,
– ELEMENTY MECHATRONIKI pomagające w programowaniu układów elektronicznych z wykorzystaniem języka C++ w połączeniu z elementami fizyki, matematyki i elektroniki,
– GRAFIKA KOMPUTEROWA opierająca się na narzędziach, jakimi są komputerowe stacje graficzne, wyposażone w profesjonalne oprogramowanie graficzne,     – MIKROBIOLOGIA umożliwiająca współpracę z laboratorium w zakresie immunologii, serologii, biotechnologii oraz technik stosowanych w pracowniach specjalistycznych z wykorzystaniem materiału klinicznego,
– PSYCHODIETETYKA ucząca układania indywidualnej diety na platformach między innymi w innowacyjnym programie DIET PLANNER,
– PRAWO ćwiczące w analizowaniu casusów i interpretowaniu aktów prawnych,
– PLASTYKA dająca szansę na rozwój talentów poprzez wzbogacanie i rozwijanie swoich zainteresowań plastycznych w profesjonalnie wyposażonej pracowni.

Naszych licealistów zapraszamy także do udziału w zajęciach:
– w profesjonalnie wyposażonej Pracowni ART – na warsztaty plastyczne, wieczory muzyczne i Szkolny Klub Koneserów Sztuki, aby poprzez sztukę filmową, plastyczną i muzyczną rozwijać się, mając w przyszłości na uwadze studia na wszystkich kierunkach w Akademiach Sztuk Pięknych, czy w Szkole Filmowej w Łodzi,

– Szkolnego Klubu Debat Oxfordzkich – dla wszystkich, którzy pragną posługiwać się argumentami w sposób rzeczowy i kulturalny,
– Ligi szachowej – zajęcia szachowe uczące myślenia, koncentracji i zdolności strategicznych,

– w ramach naszego autorskiego projektu „Barbarzyńcy w ogrodzie sztuki”– skierowany do tych, którzy nie chcą czuć się obco w świecie sztuki (oglądamy spektakle teatralne, odwiedzamy galerie i muzea),

– w projekcie Klub Odkrywców Historii Lokalnej – gdzie będzie okazja do spotkań ze „świadkami czasu” i tworzenia relacji, dzięki którym lokalna historia jest wciąż żywa.

Mając na uwadze Twoje indywidualne potrzeby, prowadzimy tutoring – uczniowie mogą spotykać się indywidualnie z nauczycielami w ramach cotygodniowych konsultacji przedmiotowych przygotowujących do konkursów i olimpiad.

Wyjątkowym w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Kluczborku jest doroczny OBÓZ NAUKOWY w Załęczu Wielkim. To nie tylko świetna okazja do rekreacji i integracji licealnej społeczności, ale przede wszystkim czas na realizację treści z tych przedmiotów, które wymagają działania w terenie.
O naszej efektywności może świadczyć fakt, że SLO STO corocznie nagradzane jest znakiem jakości szkoły i jako jedyne w powiecie kluczborskim zdobyło złotą odznakę w prestiżowym rankingu „Perspektyw”!

Co w tym pomaga? Nie tylko małe zespoły klasowe, dające okazję do indywidualizacji nauczania; nie tylko odpowiednia liczba godzin, dająca szansę na bardzo dobre opanowanie materiału, ale przede wszystkim OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE z informacją zwrotną dla ucznia, w której przekazujemy wskazówki do rozwoju, pomagające się uczyć. W procesie uczenia się nie oceniamy, tylko wspieramy i doceniamy, co daje dużą motywację oraz poczucie bezpieczeństwa każdemu uczniowi. W naszym liceum uczeń zawsze może uzupełnić i pogłębić swoją wiedzę na konsultacjach dodatkowo przypisanych do każdego przedmiotu. W uczeniu (się) pomagają również częste wyjazdy na uczelnie i udział w imprezach kulturalnych (teatr, muzeum, galeria sztuki itd.).

Dzięki temu nasi absolwenci świetnie radzą sobie na tak wymagających kierunkach studiów, jak: prawo, medycyna, politechnika, sztuka operatorska, dziennikarstwo czy biotechnologia…
Ty też możesz tam się znaleźć – pomożemy Ci w tym!

U NAS MATURĘ ZDAJE 100% UCZNIÓW!

 

 

Skip to content