1 lutego 2019

Oferta Liceum

Oferta
 Społecznego Liceum STO w Kluczborku
na rok szkolny 2019/2020

Jestem uczniem  8 klasy szkoły podstawowej Jestem uczniem  3  klasy gimnazjum
List

Oferta

Zasady rekrutacji

Podanie

List

Regulamin

Zasady rekrutacji

Podanie


WAŻNE!!!!

1. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do klasy I SLO STO prowadzona będzie drogą elektroniczną!

  • w terminie od 13 maja do 21 czerwca 2019 roku kandydat powinien wprowadzić odpowiednie dane do systemu informatycznego na stronie internetowej https://opolskie.edu.com.pl, a następnie złożyć dokumenty do szkoły otwierającej klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata.
  • od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 roku kandydat powinien wprowadzić do systemu informatycznego wyniki egzaminu gimnazjalnego, oceny oraz inne osiągnięcia ze świadectwa ukończenia gimnazjum.
  • w tym samym czasie tj. od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 roku, składa do szkoły otwierającej klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata następujące dokumenty:

 

  • kopie lub oryginały świadectw ukończenia gimnazjum
  • kopie lub oryginały zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • inne wymagane dokumenty

 

  • 11 lipca 2019 roku podane do wiadomości będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych.
  • do 15 lipca 2019 roku do godz. 12.00 potwierdzenie woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile wcześniej nie były złożone.
  • 16 lipca 2019 roku podane do wiadomości będą listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
  • od 16 lipca 2019 roku – postępowanie uzupełniające na wolne miejsca.

2. Odwołania dotyczące rekrutacji składa się do dyrektora szkoły.