Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Już w starożytnym Izraelu pielgrzymowano do sanktuarium w Jerozolimie. Chrześcijanie przejęli ten zwyczaj. W ten sposób powstał regularny ruch pielgrzymkowy do świętych miejsc. Uczniowie III klasy Społecznego Liceum STO w Kluczborku wyruszyli na spotkanie z Bogiem i jego łaską podczas pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego na Jasną Górę. W tym szczególnym miejscu modlili się do Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Ducha Świętego o prowadzenie umysłu i orzeźwianie koncentracji, aby mogli jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości, wybrać odpowiedni kierunek studiów i zawód. Takie duchowe wsparcie i pewność dopingują i dodają wiary w powodzenie naszych planów. Wyjazd stanowił element katechezy szkolnej, miał na celu nauczanie, wychowanie i wtajemniczenie. Wpisał się w proces ewangelizacyjny, motywował do wyznawania wiary rozumnej i kształtowania postawy wiary.

Skip to content