Stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznane

Właśnie dotarła do nas wiadomość o przyznanych stypendiach ministra właściwego do spraw oświaty za rok szkolny 2021/2022 ‼️ Wśród siedemnastu uczniów województwa opolskiego, którzy decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymało stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 znalazł się również jeden uczeń z Kluczborka 🥳
Wielkie gratulacje dla Seweryna Włodarczyka – ucznia klasy 2a Społeczne Liceum STO w Kluczborku – tegorocznego stypendysty nagrodzonego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym 🏆🏆🏆
Skip to content