6 kwietnia 2017

O nas

HISTORIA

W 1990r. grupa rodziców dzieci, które wkrótce miały rozpocząć swoją edukację, postanowiła, że zorganizuje tym dzieciom szkołę, jaka dotąd nie istniała na terenie Kluczborka. Miała to być szkoła przede wszystkim przyjazna uczniowi, nastawiona na wszechstronny i indywidualny rozwój każdego dziecka. O pomoc grupa założycielska zwróciła się do Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Po kilkumiesięcznych staraniach udało się uzyskać zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na utworzenieSpołecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku. W dniu 02 IX 1991r. wpisano ją do ewidencji Kuratorium Oświaty w Opolu, co było równoznaczne z uzyskaniem uprawnień szkoły publicznej. Sam wpis był jednak tylko początkiem. Należało przecież znaleźć lokum i odpowiednio je wyposażyć je. Pierwszą siedzibę SSP STO stanowiły sale w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Później uczniowie przenieśli się do pomieszczeń wynajmowanych w Kluczborku Domu Kultury. Ostatecznie – w 1993r.szkoła zajęła budynek przy ul. Ligonia 3 w Kluczborku. Tam ma swoją siedzibę do dzisiaj. Nie zajmuje go jednak samodzielnie, bowiem w 1996r. do Szkoły Podstawowej dołączyło Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO (wpisane do ewidencji szkół 27 XII 1995r.). Cele przyświecające założycielom tej placówki były podobne do tych sprzed kilku lat: stworzyć kameralną, przyjazną uczniowi szkołę, w której każdy będzie miał pewność, że nie jest jedynie numerem w dzienniku, jedną z setek osób na przepełnionym korytarzu. To samo kierowało rodzicami, którzy doprowadzili w 2000r. do otwarciaSpołecznego Gimnazjum STO w Kluczborku. Myśląc o konieczności umożliwienia nastolatkom solidnego przygotowania się do nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, postarali się stworzyć miejsce, w którym zdobywanie wiedzy stanie się przygodą. Dziś wszystkie trzy szkoły tworzą Zespół SzkółOgólnokształcących STO w Kluczborku. Uczęszcza do niego około stu uczniów: od 7-letnich maluchów do 18-letnich młodych ludzi. Stanowią oni społeczność, w której nie ma barier między uczniami nie tylko różnych klas, ale i różnych szkół. Dzięki temu nie tylko zdobywają odpowiednie wiadomości z wielu przedmiotów, ale (co bardzo ważne) – uczą się, jak żyć w różnorodnej, otwartej i tolerancyjnej grupie!

ARTFORM

Jednym z podstawowych zadań, jakie stawia sobie grono pedagogiczne Zespołu Społecznych SzkółOgólnokształcących STO w Kluczborku, jest uwrażliwianie naszych uczniów na kulturę. Temu służy m.in. organizowany przez nas od 1998 roku Festiwal Małych Form Plastycznych i Literackich. Pierwotnie Komitet Organizacyjny miał zamiar przeprowadzić imprezę o zasięgu lokalnym, w której mogliby zaprezentować swoje artystyczne możliwości uczniowie szkół Kluczborka. Następnie w trakcie dyskusji postanowiliśmy, że do udziału w konkursie zaprosimy również uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Ostatecznie poszerzyliśmy formułę i zwróciliśmy się do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Naszym zamiarem było, aby młodzi i dorośli artyści mieli okazję do sprawdzenia czy potrafią zamknąćpiękno w niewielu słowach czy na niewielkiej przestrzeni. Chodziło nam szczególnie, by z tej okazji skorzystali mieszkańcy mniejszych miejscowości, którzy nie mają tak łatwego dostępu do kultury, jak ci, którzy żyją w dużych aglomeracjach. By nadać odpowiednią rangę Festiwalowi, poprosiliśmy o honorowy patronat Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Aleksandra Kwaśniewskiego. Pan Prezydent przychylił się do naszej prośby i I Ogólnopolski Festiwal Małych Form Literackich i Plastycznych – Kluczbork 1998 odbył się pod Jego wysokim patronatem. Ponad 4000 prac (w różnych kategoriach) oceniło profesjonalne Jury złożone z pracowników wyższych uczelni (głównie artystycznych) Katowic i Wrocławia. Prace nadesłane na Festiwal zaprezentowaliśmy na wystawie, której uroczyste otwarcie odbyło się 1 VI 1998r. – wystawa była czynna do 15 IX 1998r., a wybrane prace zaprezentowaliśmy w specjalnie przygotowanym katalogu. II Ogólnopolski Festiwal Małych Form Literackich i Plastycznych także odbył się pod patronatem Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. Ponownie napłynęło niemal 4000 prac. O ich jakości przekonać się mogli nie tylko mieszkańcy Kluczborka – wystawa pokonkursowa była otwarta od 1 VI 1999r. do 15 IX 1999r. – bowiem część dzieł zaprezentowaliśmy w XII 1999r. i w IV 2000r. na wernisażach w Reutlingen koło Stuttgartu w Niemczech (co było połączone z wizytą uczniów naszego Zespołu i mgr Jacka Tybura w tym mieście), a część przekazaliśmy do Archiwum Sztuki Dziecięcej przy Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Szwecji (jest to organizacja powiązana instytucjonalnie ze szwedzkim oddziałem UNICEF). Kolejny, III Ogólnopolski Festiwal Małych Form Literackich i Plastycznych przyniósł plon w postaci niemal 2500 prac z całej Polski. Jak poprzednio, tak i tym razem Jury wysoko oceniło walory artystyczne dokonańuczestników konkursu (wystawa trwała od 1 VI 2000r. do 15 IX 2000r.) i zaproponowało, by zmienićformułę konkursu na międzynarodowy, co mogłoby stać się okazją do poznawania odmiennych kultur oraz przyczynić się do budowania wspólnej Europy nie tylko na szczeblu rządowym czy ministerialnym, ale też poprzez działania artystyczne uczniów z różnych krajów. Podchwyciliśmy ów pomysł uznając, że poprzez sztukę możemy zbliżać do siebie młodych ludzi, którzy wszędzie, niezależnie od języka czy koloru skóry, mają podobne przemyślenia, odczucia, problemy i wyrażają je za pomocą sztuki. PonieważKluczbork ma dwa zaprzyjaźnione miasta, tj.: Brzeżany na Ukrainie oraz Bad Dürkheim w Niemczech, do uczniów właśnie tych miejscowości zwróciliśmy się z zaproszeniem do udziału w Festiwalu, aby natomiast podkre?lić międzynarodowy charakter konkursu, o honorowy patronat poprosiliśmy tym razem Pana Ambasadora Republiki Ukrainy w Polsce – Dmytro Pawłyczko. Patronat ten uzyskaliśmy, co wydatnie przy-czyniło się do podniesienia rangi naszego przedsięwzięcia. Na I Międzynarodowy Festiwal Małych Form Plastycznych (z części literackiej zmuszeni byliśmy zrezygnować, aby bariera językowa nikogo nie wykluczyła z udziału) nadeszło ponad 3000 prac z Polski, Niemiec i Ukrainy. Na otwarcie wystawy, co odbyło się 1 VI 2001r., zaprosiliśmy grupę młodzieży z Ukrainy. Goście mieli więc okazjępoznać kulturę polską, zaprzyjaźnić się z naszymi uczniami, zwiedzić Kluczbork i okolice, my natomiast podziwialiśmy nie tylko ich dokonania plastyczne, ale również wysłuchaliśmy koncertu pieśni ludowych zaprezentowanych przez profesjonalny zespół z Brzeżan. Formuła międzynarodowa sprawdziła się, więc w roku 2002 ponownie ją zastosowaliśmy organizując II Międzynarodowy Festiwal Małych Form Plastycznych. Tym razem prace, których było ok. 3000, znowu reprezentowały trzy kraje: Polskę, Ukrainę oraz Niemcy. Wlaczając się w obchody Dni Kluczborka (notabene wystawa festiwalowa co roku stanowi jeden z punktów programu Dni Kluczborka) gościliśmy uczniów (i ich opiekuna) ze szkółgimnazjalnych z Bad Dürkheim. Młodzież niemiecka zamieszkała na czas wizyty w domach naszych uczniów, co pozwoliło im lepiej zapoznać się, zrozumieć polską specyfikę. Poza udziałem w II Międzynarodowym Festiwalu Małych Form Plastycznych, któremu patronowała Rada Miasta i Gminy w Kluczborku, młodzi Niemcy mieli okazję zwiedzić m.in. Wrocław. W 2003r. zorganizowaliśmy już III Międzynarodowy Festiwal Małych Form Plastycznych (otrzymał on nazwę „Artform”). I tym razem

Skip to content