Plan wywiadówek

Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku

w roku szkolnym 2016/2017 klasy I – III SP

  1. 14.09.2016 r. ( środa ) – klasa I SP godz. 16.30; klasa IIA SP i klasa III SP godz. 17.00
    15.09.2016 ( czwartek ) – klasa IIB SP godz. 16.00

– zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym (lub jego przypomnienie)między innymi:
z kryteriami ocen, wymaganiami edukacyjnymi  obowiązującymi  na danym etapie edukacyjnym, planami i programami nauczania oraz organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017.,                                                                                                                                                                                                                                  – informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

  1. 16.11.2016 r. ( środa ) – godz. 17.00

– informacja dla rodziców o pierwszych wynikach w nauce, sprawy wychowawcze i bieżące szkoły.

  1. 19-22.12.2016 r. – rozmowy indywidualne z rodzicami

– ocena opisowa za I półrocze

  1. 22.03.2017 r. ( środa ) – godz. 17.00

– informacja dla rodziców o wynikach w nauce, sprawy wychowawcze i bieżące szkoły.

  1. 29.05-2.06.2017 r. – rozmowy indywidualne z rodzicami

– ocena opisowa na koniec roku szkolnego 2016/2017