Plan wywiadówek

Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku

w roku szkolnym 2017/2018

klasy I – III SP

(wersja PDF tutaj)

  1. 14.09.2017 r. (czwartek) – godz. 16.00

– zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym (lub jego przypomnienie)między innymi:
z kryteriami ocen, wymaganiami edukacyjnymi  obowiązującymi  na danym etapie edukacyjnym, planami i programami nauczania oraz organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018.,
– informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

  1. 16.11.2017 r. (czwartek) – godz. 16.00

– informacja dla rodziców o pierwszych wynikach w nauce, sprawy wychowawcze i bieżące szkoły.

  1. 18-21.12.2016 r. – rozmowy indywidualne z rodzicami

– ocena opisowa za I półrocze

  1. 22.03.2018 r. (czwartek) – godz. 16.00

– informacja dla rodziców o wynikach w nauce, sprawy wychowawcze i bieżące szkoły.

  1. 28.05-30.05.2018 r. – rozmowy indywidualne z rodzicami

– ocena opisowa na koniec roku szkolnego 2017/2018