Plan wywiadówek

Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku

w roku szkolnym 2018/2019

(wersja PDF tutaj)

 1. 09.2018 r. (czwartek) – Liceum Ogólnokształcące
  • zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym (lub jego przypomnienie) między innymi: z kryteriami ocen, wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi  na IV etapie edukacyjnym, planami i programami nauczania oraz organizacją pracy szkoły w roku szkolnym  2018/2019 oraz z harmonogramem pracy na obozie naukowym w terminie od 10-14.09.2018r.
  • informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2018/2019.
 2. 09.2018 r. (czwartek )- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
  • zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym (lub jego przypomnienie) między innymi: z kryteriami ocen, wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi  na II i III etapie edukacyjnym, planami i programami nauczania oraz organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019.
  • informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2018/2019.
 3. 11.2018 r. ( czwartek )
  • informacja dla rodziców o pierwszych wynikach w nauce, sprawy wychowawcze i bieżące szkoły.
 4. 01.2019 r. (wtorek)
  • informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów za pierwsze półrocze.
 5. 03.2019 r. (czwartek)
  • informacja dla rodziców o wynikach w nauce, sprawy wychowawcze i bieżące szkoły.
 6. 04.2019 r. (czwartek)
  • informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach za rok szkolny 2018/2019 uczniów klasy III LO.
 7. 05.2019 r. (wtorek)
  • informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów za rok szkolny 2018/2019.

 

Uwaga: Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 odbywać się będą  w wyżej podanych terminach w godzinach:

 • o godz. 16- tej w szkole podstawowej
 • o godz. 17- tej w gimnazjum
 • o godz. 18- tej w liceum

O ewentualnych dodatkowych spotkaniach z Rodzicami  będziemy informować odpowiednio wcześniej.