Plan wywiadówek

Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku

w roku szkolnym 2017/2018

(wersja PDF tutaj)

1.  07.09.2017 r.  ( czwartek )- Liceum Ogólnokształcące

zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym (lub jego przypomnienie) między innymi:
z kryteriami ocen, wymaganiami edukacyjnymi  obowiązującymi  na IV etapie edukacyjnym, planami i programami nauczania oraz organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018 oraz z harmonogramem pracy na obozie naukowym w terminie od 11- 15.09.2017 r.                                                     

-informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

2.  14.09.2017 r.  ( czwartek )- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym (lub jego przypomnienie) między innymi:
z kryteriami ocen, wymaganiami edukacyjnymi  obowiązującymi  na danym etapie edukacyjnym, planami i programami nauczania oraz organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018.,                                                                                                                                                                                                                            -informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

3. 09.11.2017 r. ( czwartek )

– informacja dla rodziców o pierwszych wynikach w nauce, sprawy wychowawcze i bieżące szkoły.

4.  20.12.2017 r. ( środa )

– informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów za pierwsze półrocze.

5.  22.03.2018 r. ( czwartek )

– informacja dla rodziców o wynikach w nauce, sprawy wychowawcze i bieżące szkoły.

6. 11.04.2018 r. ( środa )

– informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach za rok szkolny 2017/2018 uczniów klasy III LO.

7. 04.06.2018 r. ( poniedziałek )  

– informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów za rok szkolny 2017/2018.

 

Uwaga: Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 odbywać się będą  w wyżej podanych terminach w godzinach:

– o godz.  16- tej w szkole podstawowej

– o godz. 17- tej w gimnazjum

– o godz. 18- tej w liceum

O ewentualnych dodatkowych spotkaniach z Rodzicami  będziemy informować odpowiednio wcześniej.