Plan wywiadówek

Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku

w roku szkolnym 2016/2017

1.  15.09.2016 r.  ( czwartek )
zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym (lub jego przypomnienie)między innymi:
z kryteriami ocen, wymaganiami edukacyjnymi  obowiązującymi  na danym etapie edukacyjnym, planami i programami nauczania oraz organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017.,                                                                                                                                                                                                                                    – informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

2.  08.11.2016 r.  ( wtorek )

– informacja dla rodziców o pierwszych wynikach w nauce, sprawy wychowawcze i bieżące szkoły.

3.  22.12.2016 r. ( czwartek )

– informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów za pierwsze półrocze.

4.  23.03.2017 r. ( czwartek )

– informacja dla rodziców o wynikach w nauce, sprawy wychowawcze i bieżące szkoły.

5. 11.04.2017 r. ( wtorek )

– informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach za rok szkolny 2016/2017 uczniów klasy III LO.

6. 06.06.2017 r. ( wtorek )  

– informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów za rok szkolny 2016/2017.

 

Uwaga: Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 odbywać się będą  w wyżej podanych terminach w godzinach:

– o godz.  16- tej w szkole podstawowej

– o godz. 17- tej w gimnazjum

– o godz. 18- tej w liceum

O ewentualnych dodatkowych spotkaniach z Rodzicami  będziemy informować odpowiednio wcześniej.