Plan wywiadówek

Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku

w roku szkolnym 2019/2020

(wersja PDF tutaj)