10 kwietnia 2017

Zajęcia dodatkowe

KOŁO TEATRALNO – RECYTATORSKIE „IMPROWIZACJA”

Prowadzący: Agnieszka Rossa-Trejten

Termin: dla klas IV – VI środa 13.30 – 14.15

sala nr 17

CEL: Rozwijanie zdolności uczniów

 

KOŁO POLONISTYCZNE „FANTAZJA”

Prowadzący: Agnieszka Rossa-Trejten

Termin: dla klas IV – V piątek 13.30 – 14.15

sala nr 17

CEL: Przygotowanie do konkursów dla klas IV- V

 

KOŁO „W KRAINIE BAŚNI”

Prowadzący: Agnieszka Trejten

Termin: dla klas I i II b czwartek 11.40 – 12.25

Prowadzący: Anna Krzysztowczyk

Termin: dla klas II a i III czwartek 10.45 – 11.30

biblioteka szkolna

CEL: Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

 

ZAJĘCIA POLONISTYCZNE “LITERACI- FASCYNACI”

Prowadzący: Anna Krzysztowczyk

Termin: dla klasy VI środa 12.40 – 13.25

sala 15

CEL: przygotowanie do konkursów, kształtowanie literackich fascynacji i wspomaganie ich w odkrywaniu tekstów kultury

 

KÓŁKO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Prowadzący: Justyna Walczak

Termin: dla klas IV – VI poniedziałek 13.30 – 14.15

sala nr 12

CEL: rozwój zainteresowań uczniów językiem angielskim, poszerzanie wiedzy uczniów o kulturze, geografii, historii literaturze i życiu codziennym krajów anglojęzycznych.

 

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE DLA UCZNIÓW Z J. ANGIELSKIEGO

Prowadzący: Justyna Walczak

Termin: dla klas IV – VI poniedziałek 14.25 – 15.10

sala nr 12

CEL: motywacja do nauki języka obcego, pomoc w przyswajaniu wiedzy oraz kształceniu umiejętności językowych

 

ZAJĘCIA KONWERSACYJNE DLA UCZNIÓW Z J. ANGIELSKIEGO

Prowadzący: Justyna Walczak

Termin: dla klas IV – VI wtorek 14.25 – 15.10

sala nr 12

CEL: zaangażowanie uczniów w procesy komunikacji poprzez przybliżenie autentycznej komunikacji (wiarygodnej symulacji)

 

KOŁO “MAŁY ODKRYWCA”

Prowadzący: Justyna Socha-Zalewska

Termin: dla klas I i II b czwartek 12.40 – 13.25

dla klasy II a piątek 8.55 – 9.40

sala chemiczna

CEL: tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie, obserwowanie i odkrywanie,

 

KOŁO MATEMATYCZNE – „MAŁY MATEMATYK”

Prowadzący: Iwona Jakubowska

Termin: dla klas III i II b wtorek 12.40 – 13.25

dla klasy II a piątek 8.55 – 9.40

CEL: rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania, kształtowanie sprawności manualnej oraz wyobraźni geometrycznej.

 

KOŁO MATEMATYCZNO- LOGICZNE “ŁAMIGŁOWA”

Prowadząca: Iwona Jakubowska

Termin: dla klas IV – VI poniedziałek 14:25 – 15:10

sala 16

CEL: rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, przygotowanie uczestników koła do udziału w konkursach

 

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE Z MATEMATYKI

„I TY ZOSTANIESZ PITAGORASEM”

Prowadząca: Iwona Jakubowska

Termin: dla klas IV – VI poniedziałek 13:30 – 14:15

sala 16

CEL: wspieranie rozwoju ucznia, usprawnienie wykonywania działań na liczbach i ułamkach,

 

WARSZTATY PLASTYCZNE

Prowadzący: Jacek Tybur

Termin: dla klas IV – VI poniedziałek 14:25 – 15:10

dla klas IV – VI czwartek 14:25 – 15:10

sala 23

CEL: poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie sztuk wizualnych

 

KOŁO TEATRALNE “FELIFOFTER”

Prowadzący: Aneta Gieselbert

Termin: dla klas III i II wtorek 14.25 – 15.10

dla klas I i II środa 14.25 – 15.10

sala 8

CEL: rozbudzanie zainteresowań teatralnych, stymulowanie aktywności dzieci, wzmacnianie poczucia własnej wartości, trenowanie mowy, pamięci, myślenia

 

KOŁO PRZYRODNICZE”CIEKAWY ŚWIAT ODKRYWCÓW NAUKI”

Prowadzący: Aneta Gieselbert

Termin: dla klasy VI piątek 13.30 – 14.15

sala 15

CEL: pogłębianie wiedzy przyrodniczej, pobudzanie uczniów do samodzielnego działania na rzecz środowiska

 

KOŁO HISTORYCZNE „ Z HISTORIĄ ZA PAN BRAT”

Prowadząca: Sabina Sobota

Termin: dla klasy VI środa 14.25 – 15.10

sala 15

Prowadząca: Małgorzata Małaczyńska

Termin: dla klasy IV – V środa 14.25 – 15.10

sala 13

CEL: przygotowanie uczniów do konkursów, budzenie zainteresowań przeszłością, kształcenie samodzielnego interpretowania wydarzeń historycznych

 

KOŁO TRADYCJI HISTORYCZNYCH

Prowadząca: Małgorzata Małaczyńska

Termin: dla klasy IV – V środa 13.30 – 14.15

sala 13

CEL: poznawanie tradycji, zwyczajów, obrzędów związanych ze świętami w Polsce