Bilingua- Klub Odkrywców Niemieckiego

Spieszymy z informacją, iż nasza szkoła nawiązała porozumienie z Domem Współpracy Polsko- Niemieckiej w ramach kampanii „Bilingua- łatwiej z niemieckim!”. Kampania ma na celu promowanie dwujęzyczności polsko- niemieckiej i jest realizowana w partnerstwie ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno- Kulturalnych w Polsce. W ramach tej umowy powstaną w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne w formie kołka zainteresowań pod nazwa „Klub Odkrywców Niemieckiego”. Podczas spotkań członkowie klubu będą zdobywali i poszerzali wiedzę na temat kultury i życia społeczno- kulturalnego Niemiec oraz innych krajów niemieckojęzycznych, wielokulturowej historii Górnego Śląska i innych regionów zamieszkałych przez mniejszość niemiecką w Polsce, a także mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Skip to content