Chętni, aktywni i odporni w STO

Mimo zimy, chcemy być aktywni! Na basenie wysoka frekwencja dzieci z STO- ruszamy się, pływamy, ćwiczymy. Kształtujemy postawy prozdrowotne, dbamy o własny rozwój, bo wiemy, jak istotne w rozwoju młodego człowieka jest pobudzanie potrzeby aktywności i zwiększanie odporności fizycznej. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie dzieci na zajęcia na pływalni i wsparcie w hartowaniu duch i ciała uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej.

Skip to content