Dziecko w sposób naturalny jest twórcą…

Dziecko w sposób naturalny jest twórcą…
Błędy są nieodzownym elementem tego procesu. To nie tylko naturalna konsekwencja aktywności poznawczej, ale także szansa na rozwój i doskonalenie. Poprzez błędy dzieci uczą się, jak działa świat, jak radzić sobie z wyzwaniami i jak doskonalić swoje umiejętności.
‍I tak nasza wychowawczyni pokazała że jesteśmy uważni, bo słuchamy co mówi. Pokazując, że błędy są normalne, że każdy ma prawo do ich popełniania, tworzymy bezpieczne środowisko, w którym dzieci nie obawiają się eksperymentować i próbować nowych rzeczy.
To ważne, by dziecko rozumiało, że błąd jest czymś normalnym, ma prawo do jego popełniania i nie jest w tym doświadczaniu odosobnione.
Dlatego pamiętajmy, że każdy błąd to krok naprzód, a każde dziecko jest jednocześnie twórcą swojej własnej drogi poznawczej.
Skip to content