Dzień Mamy i Taty w STO

Świętowanie Dni Matki i Ojca to piękny sposób pielęgnowania relacji z najbliższymi członkami rodziny− uwrażliwia na okazywanie emocji, uczy składania życzeń i obdarowywania własnoręcznie przygotowanymi upominkami. To szczególne spotkanie poprzez uczestnictwo we wspólnej zabawie sprzyja zacieśnianiu relacji dziecko – rodzice i uczy sposobów spędzania wolnego czasu. Dzięki organizowanym występom kształtuje umiejętności wcielania się w role, opanowania choreografii na scenie i w tańcu, sztuki recytacji, synchronicznego śpiewania piosenek. Przygotowuje do kulturalnego uczestnictwa w uroczystościach zgodnie z przyjętym programem. Gdy jeszcze opatrzone jest niespodzianką z bisami i owacjami na stojąco, powoduje wzruszenie i łzy radości, budzi pozytywne nastawienie, poprawia nastrój, zachwyca. Takie właśnie były obchody dni poświęconych naszym Kochanym Rodzicom w STO. Dziękujemy Wam za serce, zrozumienie i wsparcie!

Skip to content