Interaktywny język angielski w STO

W czasie zdalnej nauki Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej STO niezmiennie świadomie i odpowiedzialnie podchodzą do realizacji swoich obowiązków szkolnych i aktywnie „szlifują” swoje umiejętności językowe. Podczas ostatnich spotkań zdalnych z językiem angielskim m.in. wypowiadali się na temat swoich doświadczeń życiowych, opowiadali o wydarzeniach z przyszłości, porównywali cechy różnych osób i rzeczy stosując poznane struktury gramatyczne, czytali i słuchali ze zrozumieniem oraz pracowali nad rozwojem zasobu swojego słownictwa w aktywny i interaktywny sposób sprzyjający uczeniu się.
Skip to content