Jaki jest Twój ślad węglowy? Odpowiadali Uczniowie klas VII i VIII SSP STO w Kluczborku

Zmiany klimatyczne, spowodowane działalnością człowieka, stanowią obecnie jeden z najważniejszych problemów środowiskowych. Rządy, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele przemysłu i biznesu podejmują inicjatywy zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Są zmuszeni do raportowania, monitoringu i tworzenia prognoz skutków zmiany klimatu. Tak powstało określenie „ślad węglowy”, które odnosi się do wpływu danego produktu na środowisko, a konkretnie do całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu (przedsiębiorstwa). 25 lutego nasi siódmo i ósmoklasiści mieli okazję uczestniczyć w warsztatach online na temat „Śladu węglowego”. Ku zdumieniu prowadzących posiadali już bardzo dużą wiedzę na ten temat! Ci, którzy jeszcze o tym nie słyszeli, mieli okazję nie tylko poznać to zagadnienia, ale i wyliczyć swój własny ślad węglowy, korzystając ze specjalnego kalkulatora. W drugiej części warsztatów uczniowie STO projektowali grafiki uświadamiające społeczeństwo, wykorzystując program Canva. Efekty prac spotkały się z dużą aprobatą prowadzących. Sami zobaczcie:
Skip to content