Język niemiecki- kreatywna pedagogika

Na pierwszym etapie edukacyjnym dziecko powinno zacząć dostrzegać wartość języka, poznawać elementy przyrody, kultury materialnej i duchowej, historii i geografii kraju, z którego mowa ta pochodzi. Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej zakłada pozyskanie przez ucznia kompetencji komunikacyjnych poprzez nabywanie umiejętności w sposób spiralny. Ten model nauczania pozwala na odwoływanie się do wcześniej poznanej wiedzy, na jej przywoływanie, przypominanie oraz  rozbudowywanie już istniejącej bazy. Metoda ta ma zalążki założeń metody audiolingwalnej, w której nauczyciel jest modelem do naśladowania, a nabywany język stanowi zbiór zdań i struktur językowych możliwych do wyuczenia, w której błędne nawyki zwalcza się za pomocą wielokrotnego powtarzania wyrażeń, czy zdań zawierających poprawne konstrukcje. Nauczyciel języka mniejszości, znając podstawy rozwojowe dziecka w młodszym wieku szkolnym, sprawia, że uczenie jest przyjemnością, ułatwia mu nabywanie wiedzy i wykorzystywanie jej w praktyce. Klasa III Społecznej Szkoły STO w Kluczborku uczy się wszystkimi zmysłami, najchętniej łącząc dotyk z nauką nowych wyrażeń i słów.

Skip to content