Konferencja wewnętrzna ZSO STO w Kluczborku

Cel
NaCoBeZU, czyli kryteria sukcesu
Informacja zwrotna
Ocena koleżeńska
Samoocena
W naszej szkole wiemy co to znaczy!
Bo nasza szkoła jest OK
Przed dwoma tygodniami w naszej szkole miało miejsce bardzo ważne spotkanie – konferencja wewnętrzna ZSO STO w Kluczborku w ramach działania – Całościowy Rozwój Szkoły (CRS2)
Misją naszej szkoły jest:
DOBRO I TWÓRCZY ROZWÓJ UCZNIA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
USPOŁECZNIENIE
DZIELNOŚĆ
OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE okazało się sposobem i wspólnym mianownikiem wszystkich naszych działań i motywacji.
W maju 2021 roku otrzymaliśmy TYTUŁ Szkoła ucząca się za lata 2019- 2021 w STO Kluczbork klasy 1-3, STO Kluczbork oraz Społeczne Liceum STO w Kluczborku, stanowiący potwierdzenie, że „dyrektor szkoły i nauczyciele w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie I i III strategii doskonalenia uczenia się i nauczania oraz współpracę nauczycieli w tym zakresie”. Tytuł ten jest potwierdzeniem zaangażowania i rozwoju szkoły w programie Szkoła ucząca się jako stosująca w pracy z uczniami celu, kryteriów i informacji zwrotnej.
Aktualnie systemowo stosujemy już także pozostałe strategie i narzędzia, dzięki którym nasi uczniowie sami obserwują swoje postępy w procesie uczenia się. Wszystko to wyraźnie wpływa na dobrą atmosferę nauki i wyższe efekty kształcenia, czego wyznacznikiem jest między innymi Złota Tarcza w Ogólnopolskim Rankingu Perspektywy i trzecie miejsce wśród liceów w województwie opolskim.
Podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie tego wydarzenia
Skip to content