Lekcje otwarte w ZSO STO

Lekcje otwarte to nie codzienność, a wielka wartość. Dzięki możliwości udziału w nich uczniów z różnych klas, chętnych rodziców i nauczycieli odmiennych specjalizacji, którzy obserwują lekcję, jednocześnie biorąc w niej udział, mamy okazję do obrania nietypowego punktu widzenia. Pozwalają one każdej ze stron takiego spotkania spojrzeć na szkołę z innej perspektywy- uczniowie przejmują poniekąd rolę nauczyciela i opiekuna, rodzice- wychowawcy, nauczyciele są bacznie obserwowani i oceniani, dorośli uczą się na miejscach dzieci. Zajęcia takie ugruntowują stosunki interpersonalne, ułatwiają komunikację pomiędzy uczestnikami i prowadzącym oraz stworzenie atmosfery zrozumienia i radości, które wyzwalają większą motywację do działania. Dzięki fachowo zorganizowanej współpracy dzieci i dorosłych, atrakcyjnemu sposobowi przygotowania i prowadzenia lekcji, aktywnemu udziałowi wszystkich uczestników zajęć, dostosowaniu form i metod pracy, odpowiedniemu określeniu celów i wyraźnemu zasygnalizowaniu, NA CO BędziEmy Zwracać Uwagę, a także wspólnej refleksji wszystkich zaangażowanych, wychodzimy na przeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczności szkolnej, wymieniamy doświadczenia, kształtujemy kompetencje kluczowe w edukacji, a co z tym idzie nieustannie podnosimy jakość pracy naszej szkoły.

Skip to content