Młodzi Głosują w STO

Już jutro w naszej szkole ruszają wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 w ramach akcji  Młodzi Głosują. Celem projektu  jest zwiększenie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym poprzez umożliwienie udziału w wyborach szkolnych i oddanie głosu na konkretne komitety wyborcze. Działania będą dostarczały informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów, a także roli zaangażowania w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej. Dowiemy się o uprawnieniach Parlamentu Europejskiego oraz ordynacjach wyborczych. Kampania zachęcająca do świadomego głosowania potrwa do 24 maja. Młodzi ludzie – także niepełnoletni, począwszy od klasy 6 szkoły podstawowej- mogą wyrazić  swoje zdanie i poglądy. Damy Wam możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej. Organizowane w szkole młodzieżowe wybory mają sprawić, że uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie oraz podejmą istotną  aktywność obywatelską. W programie między innymi formuła grywalizacji, czyli tworzenie postaci i wykonywanie punktowanych  zadań, lekcje o wyborach i parlamencie europejskim, wybory z prawdziwymi kartami, urną i komisją wyborczą, a dla zespołów, które przeprowadzą najciekawsze kampanie lub/i zajęcia o wyborach- Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych w czerwcu 2019 roku w Warszawie.

Skip to content