Moje pierwsze prawo jazdy, czyli egzamin na kartę rowerową w STO

Jazda rowerem wycisza, odpręża, wpływa korzystnie na kondycję i stan zdrowia. Dzieci z reguły rozpoczynają naukę poruszania się na swoim pierwszym jednośladzie bardzo wcześnie,  jednak nie wiąże się to jeszcze z zostaniem uczestnikami ruchu.  Najpierw muszą być pod opieką dorosłych, dopiero osiągając wiek powyżej 10 lat mogą jeździć samodzielnie po drogach publicznych pod warunkiem zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Taki egzamin zdawali właśnie uczniowie klasy piątej Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku, w której uprawniony nauczyciel techniki zorganizował składający się z części teoretycznej i praktycznej sprawdzian. Startujący, aby zdać części teoretyczną i praktyczną, musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnościami jazdy na rowerze. Karta rowerowa dla młodego człowieka to tak naprawdę pierwsze prawo jazdy, a rowerzysta do 18 roku życia, który nie posiada takich uprawnień w ogóle nie powinien poruszać się rowerem po drodze publicznej.

Skip to content