Nasi drugoklasiści uczyli się o akceptacji, tolerancji dla odmienności i empatii

Dziękujemy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Opole – Filia w Kluczborku za kolejne, bardzo ciekawe i ważne warsztatypodczas których nasi drugoklasiści uczyli się o akceptacji, tolerancji dla odmienności i empatii na podstawie baśni „Brzydkie Kaczątko” H.C. Andersena.
Utwór był pomocą do porządkowania dziecięcego świata, pomocą dla dzieci w odkrywaniu własnej tożsamości, w przekonywaniu, że gdy z odwagą podejmie próby, odniesie zwycięstwo, pokona wszelkie trudności i nabierze hartu ducha w zmaganiu się z codziennymi problemami, a także uwrażliwieniem na uczucia innych ludzi i zwierząt, i nauką nazywania własnych uczuć.
Skip to content