Our school children love to fry omelets

Zbliżający się czas świąt sprzyja wszelkim praktykom kulinarnym. Nawet zapoznanie z nowym słownictwem obcojęzycznym przebiega za sprawą pieczenia i gotowania. Peas, sausages, milk, carrots, ham, eggs, cheese- to było nam potrzebne podczas ostatniej lekcji języka angielskiego. Każde z dzieci przygotowując własny omlet wymieniało nazwy jego składników po angielsku. Utrwalenie słownictwa  przebiegało również za pomocą kart obrazkowych i kart słownych. Ewaluacja na podstawie oceny kształtującej wykazała umiejętność posługiwania się zasobem leksykalnym wynikającym z zajęć.

Skip to content