Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia w STO

Celebrowanie świąt jest istotnym środkiem wychowawczym, jakim rodzinę wspiera szkoła. Stanowi przestrzeń, w której można dokonywać korekcji niewłaściwych zachowań i wyzwalać twórczy potencjał dzieci w sposób im bliski. Dzięki rytuałom związanym ze świętami uzyskujemy u wychowanków określone zachowania, mimo braku przymusu i sankcji.  Świętowanie to uczenie się siebie i innych, wyjście poza własne potrzeby, robienie czegoś wspólnie. Takie przygotowania wymagają od ucznia szczególnego zaangażowania, umiejętności planowania, dzielenia się, współpracy z nauczycielem i rówieśnikami. Dają za to wiele radości, wzruszenia i satysfakcji. Uczniowie ZSO STO w Kluczborku już od najmłodszych lat uspołeczniają się, wykazując odpowiedzialność i dzielność podczas obchodów Bożego Narodzenia w szkole.

Skip to content