Rozprawa z mitami podczas Odysei umysłu!

Odyseja Umysłu ciąg dalszy…
Nasi 💯wscy Odyseusze nie próżnują👏
Druga drużyna z pierwszej grupy wiekowej „Twoja Troja” już po występie. Koń trojański 🐎 w postaci głosu serca 💙 i mury Troi w postaci zbroi 🛡 to dopiero wyobraźnia drużyny. Zagrzewanie do walki Odyseusza i Ajasa przez grecki chór autorskim tekstem to dopiero wyzwanie😎
Skip to content