STO doświadczalnie

W naszej szkole ulubionym sposobem zdobywania wiedzy jest właściwe naturze człowieka doświadczanie. Ma ono formę badań laboratoryjnych przeprowadzanych przez uczniów pod okiem nauczyciela- specjalisty. Eksperymentowanie w STO wiąże się z wywołaniem interesujących zjawisk, obserwacją fascynujących procesów i ich wyjaśnianiem; planowaniem kolejnych czynności w celu wywołania danego zjawiska, a także z  różnego rodzaju pomiarami. Uczniowie podczas lekcji przyrody i biologii stawiają hipotezę, a jej słuszność sprawdzają doświadczalnie. Ten sposób rozwiązywania zadań sprzyja  rozwojowi logicznego myślenia, uczy analizować zjawiska, mobilizuje do aktywnego zdobywania wiedzy, przekonuje ucznia, że teoria ma zastosowanie w praktyce i jest potrzebna w życiu codziennym. Zdobyte w ten sposób wiadomości stają się czymś ważnym, osobistym i znacznie ułatwiającym samorozwój. Dzięki eksperymentom podczas lekcji biologii i przyrody jest bardzo ciekawie i pouczająco!

Skip to content