STO w Kluczborku szkołą demokracji!

Głównym zdaniem, jakie podjął się Samorząd Uczniowski  STO w roku szkolnym 2016/2017 był udział szkoły w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła Demokracji”. Chcemy, aby nasza szkoła była nie tylko miejscem nauki, ale również społecznością, tworzoną przez wszystkich, którzy w niej się uczą oraz pracują. Dlatego od początku roku pracujemy nad tym, aby spełniać kryteria konieczne do uzyskania certyfikatu „Szkoła Demokracji”. W ramach tego projektu wykonaliśmy ważne zadania:

  • Dokonaliśmy wyborów reprezentacji w oparciu o nowo sformułowany przez nas Regulamin Samorządu Uczniowskiego wraz z nową ordynacją wyborczą. Wybory, które odbyły się 30.09.2016 roku wyłoniły 6 osobowy Zarząd SU (na czele z przewodniczącą) oraz 2 opiekunów SU. Od tej pory Zarząd SU aktywnie realizuje założony plan działania.
  • Nasz plan działania powstał nie tylko w oparciu o wymogi projektu CEO, ale także na podstawie informacji o potrzebach i pomysłach uczniów szkoły. Staramy się systematycznie pytać o te potrzeby (za pośrednictwem przewodniczących klas, Rady Samorządów Klasowych, ankiet, itp.) oraz sprawiać, aby wszyscy uczniowie STO mogli liczyć na pomoc władz samorządu w realizacji swoich pomysłów. Przykładem takiego działania jest „Akcja dla Kai” 4 – letniej chorej na nowotwór dziewczynki. W okresie przedświątecznym Zarząd SU wraz z uczniami klasy III SP nagrał film z życzeniami świątecznymi dla Kai oraz wysłał jej laurki z życzeniami przygotowanymi przez trzecioklasistów.
  • Dbamy, aby nasza szkoła była miejscem wyznawania różnorodnych poglądów i wartości oraz obrony naruszanych praw. Chcemy także, aby była otwarta na działania społeczności lokalnej. W tym zakresie podjęliśmy współpracę z Komendą Policji w Kluczborku, która wsparła nas w podjęciu działań antydyskryminacyjnych, przeciwdziałaniu agresji w szkole i promowaniu postaw tolerancyjnych (spotkania i dyskusje z policjantką).
  • Dbamy o dobrą komunikację w szkole, zarówno miedzy uczniami (e -mail do Zarządu SU, fanpage SU na Facebook`u) oraz między uczniami, nauczycielami i dyrekcją.
  • Podejmujemy działania wzmacniające uczenie się i nauczanie w naszej szkole. Wewnątrzszkolny System Oceniania został poddany konsultacji z uczniami. Mamy propozycje jego modyfikacji, które chcemy przedstawić na Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2017 roku do konsultacji z nauczycielami. Mamy nadzieję, że zmiany, do których uda nam się przekonać nauczycieli pozwolą na jeszcze lepsze efekty naszej nauki.
Skip to content