Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Listopad, to czas, w którym  co roku odbywają eliminacje szkolne się wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku znają już wyniki rozgrywek pierwszego etapu.

Informacje dotyczące organizacji konkursów przedmiotowych znajdują się pod linkiem: http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2019/09/terminarz_konkursow_2019_2020.pdf

Zasady organizacji Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020 można znaleźć tutaj: http://www.kuratorium.opole.pl/zarzadzenie-nr-17-opolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-30-sierpnia-2019-r-w-sprawie-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-opolskiego-w-roku-szkolnym-20192020/

Regulaminy poszczególnych konkursów, zakres wiedzy do opanowania przed przystąpieniem do danego konkursu uczniowie znajdą tutaj: http://www.kuratorium.opole.pl/regulaminy-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-opolskiego-w-roku-szkolnym-20192020/

Informacji o konkursach udzielają także nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Jednocześnie przypominamy, że UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KTÓRZY UZYSKAJĄ TYTUŁ LAUREATA KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH Z ZAKRESU JEDNEGO Z PRZEDMIOTÓW OBJĘTYCH EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY, SĄ ZWOLNIENI Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z TEGO PRZEDMIOTU, UZYSKUJĄC TYM SAMYM MAKSYMALNĄ LICZBĘ PUNKTÓW Z TEGO EGZAMINU!!!

Wykorzystajcie tę szansę! Życzymy miłej i owocnej nauki oraz zasłużonych sukcesów!!!

Skip to content