Sztuka zdalnej nauki w ZSO STO

Edukacja wczesnoszkolna w Społecznej Szkole Podstawowej odbywa się z pomocą Microsoft Teams. To nasze centrum pracy zespołowej dzięki usłudze Office 365. Takie zdalne lekcje umożliwiają spotkania z nauczycielami i uczniami. Integrują naszą społeczność szkolną, mogą służyć jako platforma przekazywania treści i wyposażone są w narzędzia zwiększające zaangażowanie uczniów oraz efektywność nauki. Uczymy się na wizji między innymi języka polskiego, matematyki i przyrody. Spotykamy się podczas konkursów czytania, dni potyczek z ortografią, algebrą i doświadczeniami. Ostatnio wszyscy, choć osobno, stworzyliśmy „niewidoczne pismo”. Widząc się zdalnie, pamiętamy także o dbaniu o zdrowie. Możliwości Teams pozwalają nawet na stworzenie przedstawienia i przeniesienie się do teatru! W zdalnej nauce w STO jest zatem miejsce na wszystko- również na zabawę w sztukę- szukamy sztuki w życiu, życia w sztuce, sztuki życia…

Skip to content