W trosce o bezpieczeństwo w szkole

W trosce o bezpieczeństwo uczniów trwają szkolenia społeczności ZSO STO z zakresu BHP oraz procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych. Jedno z nich zostało przygotowane i przeprowadzone przez młodzież klasy VIII SSP STO w Kluczborku pod opieką nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa. Karolina, Hania i Piotrek profesjonalnie szkolą w zakresie pierwszej pomocy z użyciem fantomu, przy pomocy urządzenia Automated External Defibrillator, czyli  Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED). Informują również, gdzie na terenie naszego miasta taki specjalistyczny sprzęt się znajduje. W szkole działa specjalny zespół nauczycieli odpowiedzialnych za pierwszą pomoc w placówce. Wszelkie nasze przedsięwzięcia są rekomendowane przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Procedury  wdrażamy na podstawie wytycznych dotyczących ryzyka wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole i związanej z nimi profilaktyki. Wszystkie muszą być zgodne z przepisami ogólnymi i przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami. We wszystkich klasach odbyły się także godziny wychowawcze na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole i obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka. Dotychczasowe ćwiczenia praktyczne i prezentacje wiele nam uświadomiły i zobrazowały, kolejne warsztaty ratowania życia i zdrowia przed nami…

Skip to content