Warsztaty klas 1-3 „Zaświeć się na niebiesko”

Z okazji Światowego Dnia Autyzmu uczniowie klas I -III wzięli udział w warsztatach pt. „Zaświeć się na niebiesko”
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
Próbowały zrozumieć jak dzieci z autyzmem odbierają świat. Zajęcia miały na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na ten temat, kształtowania postaw szacunku, akceptacji i tolerancji a także okazaniem solidarności z otoczeniem osób cierpiących na ASD. To była wartościowa lekcja.
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
Skip to content