Wędrująca woda

Podczas zajęć doświadczalnych pojawiło się już wiele eksperymentów. Fascynacja Małych Przyrodników i pragnienie odkrywania nowych zjawisk nie ustają. Tym razem dokonaliśmy badania obrazującego przemieszczanie się wody po papierowych ręcznikach. Uczniowie klas I, II i III szkoły podstawowej przygotowali kubeczki, w których znajdowały się kolorowa bibuła oraz woda. Ciecz, wbrew prawu grawitacji, „wspinała” się po papierze i wędrowała do drugiej szklanki! Zaobserwowaliśmy zjawisko analogiczne do pobierania wody przez drzewo, w którym cząsteczki cieczy poprzez kapilary przemieszczają się do góry. Nasz eksperyment uczy nie tylko cierpliwości, sprzyja również nauce mieszania barw. Dziecko widzi, z połączenia jakich kolorów powstają inne, może samo wyciągnąć wnioski. Takie zajęcia dowodzą, że nauka przez zabawę jest najprzyjemniejsza i najbardziej efektywna.

Skip to content