Wiemy jak wychowywać świadomych i odpowiedzialnych obywateli

28 października 2019 uczniowie naszej szkoły (klasa 8 i klasy licealne) wzięli udział w spotkaniu z opolskim adwokatem Panem Andrzejem Sieradzkim w ramach Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Celem projektu jest rozmowa z uczniami o praktycznym wymiarze konstytucji i pokazanie, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na nasze życie – także życie młodych ludzi. Tak stało się i w naszej szkole – uczniowie rozmawiali z prawnikiem o wolności słowa i jej granicach (także w Internecie) i o tym, jak tę wolność regulują konstytucja i inne akty prawne. A ponieważ problem odpowiedzialności za słowo jest ważny także dla uczniów, mamy nadzieję, że spotkanie to przyczyniło się do promowania świadomego obywatelstwa i zwiększenia zainteresowania młodych ludzi sprawami publicznymi.

Skip to content