Wirtualizacja zajęć w STO

ZSO STO w Kluczborku został całkowicie objęty chmurą pakietu Office 365, a w nim usługą Microsoft Teams, zapewniającą naszej szkolnej społeczności uczniów, rodziców i nauczycieli wszystkie zasoby, których potrzeba, aby przenieść zajęcia do świata wirtualnego- dostępnego z telefonu, tabletu lub komputera przez przeglądarkę lub dzięki aplikacji. To nasz cyfrowy węzeł, który w jednym miejscu łączy rozmowy, materiały i publikacje. W ten sposób nauczyciele i uczniowie mogą tworzyć dynamiczne środowisko uczenia się i nauczania, sprzyjające współpracy i utrzymywaniu relacji.

Skip to content