Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja szkoła”.

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego zaprasza szkoły i przedszkola STO do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moja szkoła”.

UCZESTNICY I TEMAT

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół STO oraz wychowanków przedszkoli STO.

Temat konkursu – wg kategorii wiekowej:

 • Kategoria 1. [przedszkole, 0-III SP]: „Moje/a przedszkole/szkoła. Co w nim/niej lubię?”
 • Kategoria 2. [IV- VI SP] – „Moja szkoła. Co w niej lubię?”
 • Kategoria 3. [VII- VIII SP] – „Moja szkoła. Czego mnie uczy?”
 • Kategoria 4. [liceum] – „Moja szkoła. Czego mnie uczy?”

TERMINY

Prace konkursowe powinny zostać przesłane na adres Biura STO. Na prace czekamy do 10 listopada br. Na kopercie powinien znajdować się dopisek „Konkurs Moja Szkoła”

Adres Biura STO:

Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39
00-029 Warszawa

JURY

W pierwszym etapie prace zostaną ocenione przez jury, w którego skład wchodzą nauczyciele ze szkół i przedszkoli STO:

 • Anna Bańkowska (Społeczne Przedszkole Integracyjne STO w Teresinie)
 • Agnieszka Kwiatkowska (Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 STO w Krakowie)
 • Jolanta Sierpińska (Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku)
 • Jacek Tybur (Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku)
 • Kornelia Władzińska (Zespół Szkół STO na Bemowie)

Jury wybierze prace, które trafią do finału w każdej kategorii wiekowej. Żaden z członków jury nie będzie oceniał prac uczniów z własnej szkoły.

GŁOSOWANIE SZKÓŁ

Laureatów Konkursu wyłoni głosowanie szkół i przedszkoli. Każda szkoła i przedszkole będą mogły przyznać punkty najlepszym pracom w każdej kategorii wiekowej (bez możliwości głosowania na prace własnych uczniów).

Zwycięzcami konkursu zostaną autorzy prac, które uzyskają najwięcej punktów.

O szczegółach głosowania poinformujemy Państwa w późniejszym czasie.

NAGRODY

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a Laureaci – nagrody rzeczowe.

Dodatkowo, prace zwycięzców (z oznaczeniem autorów) zostaną wykorzystane w projektach graficznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w tym także w projekcie tablic informacyjnych, poświęconych Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzenia konkursu znajdą Państwo w załączonym Regulaminie. Pod informacją o konkursie znajdą Państwo również:

 • formularz zgody rodzica / opiekuna prawnego
 • plakat konkursowy z instrukcją dla nauczycieli
 • grafika konkursowa zawierająca wskazówkę dla uczniów (w związku z tym, że zwycięskie prace chcielibyśmy w przyszłości powielać i wykorzystywać w innych projektach, prosimy by uczniowie w swoich pracach pozostawili wolne przestrzenie przy brzegach).

 

 

Skip to content