Zielone serce szkoły już działa!

Zielone serce szkoły już działa!
Uczniowie naszego zespołu szkół mogą już korzystać z nowoczesnej #EKOpracownia przyrodniczej – Zielonego serca szkoły
Wczoraj nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi przez Pana Jerzego Naszkiewicza – Wiceprezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a także przez Panią Barbarę Bastę – członka Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 111 STO w Kluczborku i Panią Beatę Bednarską – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku, które zainaugurowało otwarcie nowej Ekopracowni przyrodniczej w naszym zespole szkół
Dzięki utworzeniu #EKOpracownia przyrodniczej wyposażonej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne uczniowie zyskali przyjazne miejsce do nauki i rozwijania swoich zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz do realizacji inicjatyw na rzecz ochrony środowiska w przyszłości
Fundusze na rozwój infrastruktury edukacyjnej zostały pozyskane w konkursie „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, który realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część pn. „Ekopracownia 2023””
Skip to content