Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w STO

Wolontariusz to człowiek niosący pomoc oraz wspierający różnego rodzaju inicjatywy i organizacje. W STO ludzi działających bezinteresownie, ochotniczo i bez wynagrodzenia na rzecz innych jest coraz więcej. Międzynarodowe Święto Wolontariuszy to bez wątpienia ten dzień, w którym warto docenić ich za poświęcony czas i trud włożony w działania na rzecz lepszego świata. To w dużej mierze osoby skromne, nie chwalące się zrealizowanymi inicjatywami, ale działające prosto z serca. Z okazji tego święta prezentujemy po raz pierwszy logo Szkolnego Koła Wolontariatu w STO w Kluczborku. Pomysłodawcą nazwy ” ProSTO z serca” oraz projektu znaku jest klasa II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, a wykonawcą jeden z uczniów tej klasy- Oskar Droździel. Pamiętajcie, w każdym z nasz tkwi moc czynienia dobra!!!

Skip to content