STO – szkoła przyjazna relacjom

ZSO STO z wielką radością i zaangażowaniem przyłącza się do wartościowej inicjatywy jaką jest Rok Relacji w Edukacji 2.0., która ma na celu aktywne promowanie idei dobrych relacji w szkole oraz skutecznej współpracy na linii nauczyciel – uczeń, uczeń –uczeń, nauczyciel – rodzice oraz nauczyciel – dyrektor szkoły. Dobre relacje oparte na zaufaniu, wzajemnej wymianie zdań, empatii oraz tworzeniu środowiska przyjaznego uczniom, nauczycielom i rodzicom to, jak wiadomo, podstawa sukcesu edukacyjnego. To właśnie z dobrych relacji rodzi się prawdziwa motywacja i chęć nauki czy wspólnego działania na rzecz szkoły.
Włączając się do programu pragniemy stworzyć tzw. socjalny kapitał szkoły, którego powstanie jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dbamy o to, jak traktujemy siebie nawzajem, kiedy wiemy, w jaki sposób się komunikować i dzielić pomysłami na ulepszenie szkolnej rzeczywistości.
Zachęcamy wszystkich, abyśmy w Roku Relacji wspólnie mogli wzmocnić DOBRE i MĄDRE relacje w naszej szkole.

Skip to content