10 kwietnia 2017

Zajęcia z native speakerem

W naszej szkole od lat bardzo dużą wagę przykładamy do kształcenia w uczniach w tak istotnej we współczesnym świecie umiejętności, jaką jest znajomość języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego. Wiadomo przecież, że „nie ma mowy bez języków (obcych)”. Dlatego tak ważne wydaje się, aby już od najmłodszych lat kształtować rozwój młodego człowieka również przez stworzenie mu świetnych warunków do nauki języków.

Pamiętając o tym, w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku podjęto wiele działań, które mają prowadzić do ciągłego doskonalenia znajomości języka angielskiego. Jedną z metod było wprowadzenie – zgodnie z zasadą: uczyć bawiąc – zajęć, w których ogromną rolę odgrywa zabawa oraz takie prowadzenie nauki języka obcego, w których uczniowie mogą zapoznać się z autentycznymi sytuacjami językowymi, a nie tylko z książkowymi regułkami. Właśnie w tym celu wprowadzono kilka lat temu lekcje z native speakerem. Keith Williams, londyńczyk z krwi i kości, prowadzi zajęcia nawet z najmłodszymi uczniami.

Odbywają się one od pierwszej klasy szkoły podstawowej, przy czym nie maja charakteru mało efektownych (i często mało efektywnych) ćwiczeń, lecz odbywają się w postaci tak naturalnej, że dzieci wręcz nie uświadamiają sobie, iż coraz lepiej poznają język Shakesperae’a, Beatelsów i Joanne Rowling. Zajęcia te, w których chętnie biorą udział wszyscy uczniowie kształcenia zintegrowanego, to kilkunastominutowe lekcje odbywające się m.in. w szkolnej świetlicy. Dzięki stworzeniu odpowiedniej atmosfery, motywującej do pracy, dzieci od pierwszych chwil swojej nauki języka angielskiego nabywają londyńskiego akcentu, poznają zabawy typowe dla brytyjskich dzieci i otrzymują najwyższy standard nauczania.

Uczniowie wyższych klas (czyli  kl. IV-VI szkoły podstawowej, kl. I-III gimnazjum i kl. I-III liceum) również mają okazję kształcić swoje praktyczne umiejętności językowe w trakcie zajęć z Keithem Williamsem, oczywiście – w różnym zakresie czasowym i w różnych formach. Robią to tym chętniej, że wcześniej niektórzy z nich mieli okazję zetknąć się z metodami stosowanymi na tych dodatkowych zajęciach z native speakerem.

Kształcenie znajomości języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku odbywa się też, co oczywiste, nie tylko w trakcie wspomnianych zajęć, ale też podczas lekcji, na których realizowane są podstawy programowe z tego przedmiotu. O tym, że stosowane w trakcie lekcji formy sprawdzają się, świadczą bardzo dobre wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów. Ich osiągnięcia na sprawdzianie po szkole podstawowej, sprawdzianie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym z języka angielskiego znacząco wykraczają ponad średnią w gminie, powiecie i województwie. Dzieje się tak m.in. dlatego, że w kl. IV-VI szkoły podstawowej oraz kl. I-III gimnazjum i kl. I-III liceum uczniowie mają okazję brać udział w co najmniej 4 lekcjach tygodniowo, a w dodatku są to zajęcia prowadzone w niewielkich liczbowo grupach i przy uwzględnieniu poziomu dotychczas uzyskanego. Dzięki temu każdy ma okazję do wypowiedzenia się, zaprezentowania swoich umiejętności, a w razie wątpliwości – do zapytania, co jeszcze poprawić, by brzmieć jak prawdziwy Brytyjczyk…