11 kwietnia 2017

Zajęcia dodatkowe

KOŁO  BIOLOGICZNE

Prowadzący: Justyna Socha

Termin: dla klasy II i III GIM poniedziałek 800 – 845

sala 12

 KOŁO CHEMICZNE

Prowadzący: Katarzyna Żurawska

Termin: dla klasy  III GIM czwartek 800 – 845

sala 14 (lub sala chemiczna)

KOŁO MATEMATYCZNE

Prowadzący: Sabina Diduch

Termin: dla klasy III GIM środa 1425 – 1510

Sala 14

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Prowadzący: Jacek Tybur

Termin: dla klasy I i II GIM czwartek 1330– 1415

sala 23

KOŁO GEOGRAFICZNE

Prowadzący: Mirosław Gos

Termin: dla klasy I – III GIM  piątek 1425 – 1510

 sala 10

PROJEKT „Z MATEMATYKĄ DOOKOŁA ŚWIATA”

Prowadzący: Mirosław Gos, Iwona Jakubowska

Termin: dla klas I – III GIM środa 1425 – 1600

 sala 10

ZAJĘCIA Z NATIVE SPEAKER’EM

Prowadzący: WILLIAM KEITH

Termin: dla klasy I – III GIM  piątek 1330– 1415

sala 12

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE Z MATEMATYKI

Prowadząca: Iwona Jakubowska

Termin: dla klasy I – III GIM wtorek 1425 – 1510

sala 12

KOŁO FIZYCZNE

Prowadzący: Dariusz Kowalik

Termin: dla klasy I – III GIM wtorek 1425 – 1510

sala 14

KOŁO HISTORYCZNE

Prowadząca: Małgorzata Małaczyńska

Termin: dla klasy II GIM poniedziałek  800 – 845

sala 14

Termin: dla klasy I, III GIM –  wtorek 1425 – 1510

sala 16

PROJEKT „BARBARZYŃCY W OGRODZIE SZTUKI”

Prowadzący: Dariusz Dybek, Jacek Tybur

 dla klas I, II, III GIM

„Barbarzyńcy w ogrodzie”

Trawestacja tytułu zbioru esejów Zbigniewa Herberta („Barbarzyńca w ogrodzie”) stała się nazwą projektu edukacyjnego, zaplanowanego do realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku. Skierowano go do uczniów Społecznego Gimnazjum STO i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO. Na razie (oczywiście- przy użyciu hiperboli bez negatywnych skojarzeń) są oni nazwani tytułowymi „barbarzyńcami”. „Ogrodem”, do którego – jak autorzy projektu- chcemy ich wprowadzić, jest zaś sztuka. Planujemy pomóc im nie bać się tej przestrzeni kultury. W związku z tym mamy zamiar realizować cykliczne działania, dążące do przybliżenia młodzieży wielu dziedzin sztuki i nauki. Działania te będą miały różnorodną formę (np. wycieczki szkolne, spotkania w szkole) i podejmą różnorodne tematy. Jednak pragniemy, by przy całej odmienności, pojawiły się motywy przewodnie, np. śmiech w sztuce i literaturze: śmierć w kulturze; tradycja a nowoczesność itd.

Aby zaprezentować je w miarę możliwości – w pełni, chcemy ukazać, jak w odmiennych dziedzinach sztuki i nauki postrzega się dany problem. W związku z tym będziemy łączyć wizyty w muzeach, galeriach ( tu odbędą się lekcje muzealne oraz warsztaty przygotowane przez pracowników owych instytucji) czy teatrach, ze spotkaniami artystycznymi (aktorami, reżyserami, ludźmi związanymi z teatrem) oraz pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego ( np. Prof. Bogusławem Bednarkiem, prof. Marianem Bieleckim, prof. Dariuszem Dybkiem, dr Milanem Lesiakiem, dr Piotrem Rudzkim) i innych uczelni. Ważnym uzupełnieniem tych działań będą też wykłady przygotowane przez nauczycieli ZSO STO w Kluczborku, a dotykające interesujących nas motywów.

Przyjrzenie się głównym problemom kultury pozwoli „ barbarzyńcom” przenieść się w świadomych bywalców „ogrodów”. Efekt jest, rzecz jasna, przede wszystkim niewymierny, ale realną pozostałością po przeprowadzeniu projektu ma się stać kronika (prawdopodobnie- w formie elektronicznej) naszych całorocznych działań.