Historia przez duże „H”

W naszej szkole historii uczymy się nie tylko w klasie szkolnej, ale też podczas licznych warsztatów i konferencji naukowych organizowanych przez uczelnie wyższe i instytucje naukowe. Najnowszym dowodem na taką aktywność jest udział uczniów klasy II (historia na poziomie rozszerzonym) 23 maja 2019 roku w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego. Tematem konferencji były lata 1919 – 1939 – 1989 – rocznice wielu znaczeń. Uczniowie mieli okazję wysłuchać wystąpień pracowników naukowych wielu polskich uczelni. Odpowiadały one m.in. na pytanie o miejsce ważnych polskich wydarzeń historycznych z XX wieku na kartach podręczników do historii na świecie i w Internecie. Stawiały pytania o to, czego Polaków uczy 1919 rok, o to, czy II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, czy o znaczenie polskiej floty wojennej w ważnych okresach dziejowych Polski. Konferencja była nie tylko wartościową lekcją historii ale i udanym wstępem do obchodów ważnych rocznic w 2019 ro

ku. Oby były to odrobione lekcje historii.

Skip to content