LEKCJE – INSPIRACJE

Niezależnie od sytuacji panującej na świecie, ważne jest to, abyśmy potrafili znaleźć dla siebie źródła inspiracji. Dla nas, nauczycieli, uskrzydlająca jest myśl, gdy wiemy, że tak interpretują nasze lekcje, nasi uczniowie. Zawsze jednak staramy się pamiętać, że lekcja to nie scena jednego aktora, lecz teatr postaci. Dziś, pięknie wybrzmiały wyjątkowe role – uczniów, którzy zarówno na lekcjach języka polskiego uzewnętrzniali swoje refleksje na temat tekstów kultury, jak i na filozofii, podczas której uczniowie prezentowali swoje filozoficzne inspiracje. Nie inaczej było na innych zajęciach, takich chociażby jak – biologia, podczas której uczniowie zajmowali się charakterystyką czynników decydujących o szybkości reakcji enzymatycznych, znaczeniem mitozy, mejozy i apoptozy, a także analizą cyklu komórkowego. To samo dotyczy historii, uczniowie bowiem wyjaśniali przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r., oceniając rolę „Solidarności” w przemianach politycznych i ustrojowych, a także przedstawiając okoliczności wprowadzenia i następstwa stanu wojennego. Dodatkowo Licealiści mieli okazję przeczytać wszystkie 21 postulatów robotniczych z 1980 r. i proklamację Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego. Stan takiego zagrożenia ogłaszany bywa nie tylko w organizmie państwowym, wykrywać go potrafi także organizm ludzki. A to dzięki układowi limfatycznemu, którego najważniejszą funkcją jest obrona przed zakażeniami. Odporność i neutralizacja to nieodłączne składniki ludzkiego życia- nie tylko z biologicznego punktu widzenia. STO-wskie lekcje – to wielkie INSPIRACJE.

Skip to content