Mała Olimpiada Matematyczna

LIV Mała Olimpiada Matematyczna – to już dzisiaj – etap szkolny!
Mała Olimpiada Matematyczna jest organizowana dla uzdolnionych matematycznie uczniów liceów i techników województwa opolskiego. Jej cel to rozbudzanie i rozwijanie
zainteresowań matematycznych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, wyszukanie jednostek o
wybitnych zdolnościach matematycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy
oraz stymulowanie i pobudzanie aktywności poznawczej uczniów
Organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Opolu
Patronat nad wydarzeniem objął @Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
Skip to content